HM Rotterdam introductie

Na jaren ervaring, opgedaan in ondermeer de Amsterdamse ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, interieur en meubilair, is 1 januari 1996 het ontwerpatelier jim lubach bouwkunst interieurarchitectuur stedelijke ontwikkeling opgericht.

Bij verzelfstandiging hoort een huisstijl die past binnen het karakter en de ontwerpfilosofie van het atelier. Een ontwerp dat is opgewassen tegen de werkelijkheid en ontstaat uit samenwerking op maatschappelijk, creatief, economisch en inhoudelijk vlak. Een concept dat gericht is op de toekomst en zich terugverdient in het gebruik en het beheer.

Niet alleen het gebouw telt, maar ook het interieur, de buitenruimte en de omgeving. Naast een eigen plek is er ook behoefte aan een gemeenschappelijke identiteit. Architectuur ontstaat door samenhang in de stedenbouw, waarbij het interieur verweven is met het exterieur.

Mijn betrokkenheid gaat verder dan het creëren van ideeën. In essentie oog hebben voor samenhang tussen disciplines, de omgeving (publiek, privé domein) en vastgoed (exterieur, interieur). Geen tijdelijke oplossingen, maar duurzame (nieuw)bouw welke mooi veroudert en in waarde verrijkt.

Het atelier richt zich op het ontwerpen, (bouw)planontwikkeling, begeleiden, adviseren, management en het voeren van directie van projecten op het gebied van bouwkunst, interieurarchitectuur, stedelijke ontwikkeling. Opgaven zijn gerealiseerd voor zowel wonen, sport, onderwijs, kantoor & bedrijfsaccommodaties, als voor het inrichten van de woon/werkomgeving, de private en openbare ruimte.

Ensembles bestaan vele jaren, decennia, eeuwen en inspireren mij om de opgave(n) tegemoet te treden met respect voor authenticiteit, passend in een eigentijds bestaan.

Nominatie.
2006 scholenbouwprijsvraag: Atalanta school-woningen Stad van de Zon door College van B&W Heerhugowaard.

2000 duurzame stedenbouw: Cornelis Douwes Y-oever Amsterdam door Ministerie van VROM Stimuleringsprogramma Inspirerend Ruimtegebruik.

1999 voorbeeldig ontwerpen: vv Reiger Boys clubgebouw Stad van de Zon Heerhugowaard door Stichting Welstandszorg Noord-Holland.


Jim Lubach

profiel

ruime ervaring in het ontwerpen, begeleiden, directie voeren en adviseren van opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, interieur en meubilair, waaronder bouwplannen voor zowel (her)bestemmen, transformatie, renovatie, verbouw van de (on)gebouwde ruimte, woon- en werkomgeving als nieuwbouwplannen voor wonen, sport, onderwijs, kantoor- en bedrijfsruimten

specifieke ervaring
persoonlijke
eigenschappen

ontwerpen van bouwplan, interieurplan, stedenbouwkundigplan en programma van eisen. advies en beheer in procedurele en beleidsmatige bouwkundige en ruimtelijke ordening zaken. projectorganisatie, projectleiding en directievoering. voeren van onderhandelingen in uiteenlopende planstadia. relatie en netwerkbeheer. adviseren op inhoudelijk en politiek niveau aan Bestuur, Gemeenteraad en opdrachtgever. werken met ComputerAidedDesign, MicroStation, BouwMenu4, TriFormaJ, Revit3D Bouw Informatie Model i.o.
creatief en gevoel voor kwaliteit,
soepel en constructief in omgang,
overtuigend in overleg en presentatie,
optimistisch en opgeruimd van aard
werkervaring
sinds 1996 - heden

 
jim lubach bouwkunst interieurarchitectuur stedelijke ontwikkeling. ontwerper, architect, adviseur, onafhankelijk multidisciplinair inzetbaar in opdracht, samenwerkingsverband en freelance voor particulier, semi-publieke sector en overheid.

1980 - heden
1980 - 2012
1994 - 2012

2010 - 2011


2006 - 2011

2007 - 2010

2007

Bureau Architectenregister, registratie 4.890203.018.
BNI, lid Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten.
BNSP, lid Beroepsvereniging Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen.
BNI-prijs, werkgroep/beoordelen van examenwerk afgestudeerde interieurarchitecten aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten Den Haag en Gerrit Rietveld Academie Amsterdam.
HvA EVC-Centrum, gecertificeerd extern assessor Bouwtechnische Bedrijfskunde & Vastgoedkunde.
Adviesraad Diversiteit en Integratie gemeente Amsterdam met betrekking tot stedelijke vernieuwing.
HvA Amsterdam, gast colleges Bouwtechnische Bedrijfskunde & Vastgoedkunde.
1980 - 96

Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, stedenbouwkundige:initiëren, ontwerpen, coördineren van stedenbouwkundige - en inrichtingsplannen voor de openbare ruimte en publieke ruimte, beheer over de ruimtelijke kwaliteit van plangebieden.

1974 - 80 GWL Amsterdam, bouwkundig tekenaar/adjunct hoofdopzichter: voorbereiden, bestekken, begroten, aanbesteden en toezicht houden op de uitvoering van bouwkundige en civieltechnische werken w.o. pompstation, woon, kantoor/bedrijfsgebouw en inrichtingsplannen voor de buiten ruimten, tuinaanleg en kunstwerken.
1972 - 73

Architectengroep Edo Spier BV Amsterdam.
stagiair, uitwerken en begeleiden van bouwplannen (exterieur/interieur) w.o. lofts (transformatie van pakhuizen) en solids (meervoudig gebruik t.b.v. appartement, winkel, kantoorruimten), restaurants en retail (winkelketen).

stage - ontplooiing
2008 en 2010

2009

1990

1988

1987

opleiding:
1980 afstudeerproject

1975 - 80

1973 - 74
1969 - 73
overigetalen
persoonlijke gegevens
hobby's

EU
Turkije, Istanbul/Ankara, metropool en culturele hoofdstad Adviesraad Diversiteit Integratie Amsterdam.
Italië, Genua, URBAN Lab, Liguria groeven, marmer en leisteen Istituto national per il Commercio Estero.
België, Antwerpen, Stad aan de stroom
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam.
Frankrijk, Lille, Villeneuve d'Ascq
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam.
Groot Brittannië, Londen, Docklands
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam.
NL Amsterdam.
transformatie Kantongerechtgebouw tot theater De Balie Amsterdam, mentor ir. Pieter Zaanen BNA.
architectonische vormgeving.
H.B.O. Academie Gerrit Rietveld,
bouwkunde.H.T.S Wiltzanghlaan
bouwkunde.U.T.S. Hendrick de Keyser
planpresentatie/ beoordelingsgesprekkenTeach & Train BV.
creatief zakelijk schrijven Wolters Noordhoff.
omgaan met inspraak DRO Amsterdam.
CAD-2D Graphics, IGDS/Microstation, Intergraph DRO Amsterdam.
nederlands, duits en engels.
gehuwd, een zoon
sportieve en culturele, initiatieven ter bevordering van de samenleving