wereld

inspiratie

 

(tekst gevonden in de oude Sint Pauluskerk Baltimore 1692).

Wees kalm te midden van het lawaai en de haast en bedenk dat welk een vrede er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf geweld aan te doen.
Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar anderen, ook zij vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen, zij belasten de geest.
Wanneer jij je met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan jezelf.
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je plannen.
Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn.
Het is een werkelijk bezit in het veranderlijk fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid bij het zakendoen, want de wereld is vol bedrog.
Maar laat je niet verblinden door de bestaande jeugd.
Vele mensen streven hoge idealen na en overal is het leven vol heldendom.
Wees jezelf.
Veins vooral geen genegenheid, maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras.
Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar de tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.

Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden, vele angsten worden uit vermoeidheid geboren.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf.
Je hebt het recht hier te zijn.
En ook al is het je wel of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.

essay (JL /atelier jl.bis 1996).

De wereld is kwetsbaarder dan we dachten.
Alles loopt anders dan je denkt, soms beter, soms slechter, maar altijd anders.
Verandering is de enige constante.
Je kunt er je mentaliteit van maken. Het maakt je alert en veerkrachtig.
Prima eigenschappen.
Veranderingen bieden volop kansen.
Zeker als aanpassingsvermogen je uitgangspunt is en je wilt vasthouden aan je principes.
Voortdurend in beweging zijn vraagt om een stevig fundament.
Flexibel zijn door vast te houden, “aanpassend ondernemen”.
Het lijkt een paradox.
Weet waar je kracht ligt en creëer daar waarde mee.
Zelfs wat je aan ziet komen, kan anders uitpakken.
Het wordt nooit zoals het is geweest.
Maar zo is het toch altijd geweest.